Přejít k obsahu


Znalostní systém pro podporu inovací podnikových procesů ve výzkumu a výuce

Citace:
ŠIMON, M., SYSEL, Z. Znalostní systém pro podporu inovací podnikových procesů ve výzkumu a výuce. In Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na vysokých školách. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 265-268. ISBN: 80-7194-623-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Knowledge system for support of innovation of company processes in invention and eduation
Rok vydání: 2004
Místo konání: Pardubice
Název zdroje: Univerzita Pardubice
Autoři: Michal Šimon , Zdeněk Sysel
Abstrakt CZ: Základní (zahajující) bod pro celý proces inovace je vznik kreativní a originální myšlenky nebo aspoň nový motiv inovace. Analýza nových konstruktivních metod pro nalezení inovace byla provedena a zjistilo se, že tato oblast inovace procesů je podporována jen několika běžně používanými procesy. Proto cíl byl vytvořit systém nebo základ pro takový systém, který by mohl podporovat nalezení konstruktivní metody v oblasti firemních procesů. Tento systém byl vytvořen ze tří částí, které jsou na sobě vzájemně závislé. Využíváme firemní diagnózy , analýzy firemních procesů a oblast podporující nalezení nových řešení určitých problémů.
Abstrakt EN: The starting point for the whole process of innovation is a rise of creative and original idea of innovation or at least a new motive of innovation. The analysis of the new constructive methods for finding the innovations was done and it was found out that this area of innovations of processes is supported only by some commonly used processes. Therefore the aim was to create a system or a basis for such system, that could support the finding of constructive method in the area of firm‘s processes. This system was made up of three parts that depend upon each other. We deal with firm‘s diagnostics, analysis of firm‘s processes and the area that supports finding of new solutions for specified problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička