Přejít k obsahu


Finding authoritative researchers on academic web sites

Citace:
FIALA, D., JEŽEK, K., ROUSSELOT, F. Finding authoritative researchers on academic web sites. Enformatika, 2006, roč. 17, č. December, s. 74-79. ISSN: 1305-5313
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Finding authoritative researchers on academic web sites
Rok vydání: 2006
Místo konání: Cairo
Název zdroje: World Enformatika Society
Autoři: Dalibor Fiala , Karel Ježek , Francois Rousselot
Abstrakt CZ: Uvádí metodologii vyhledávání autoritativních výzkumných subjektů prostřednictvím analýzy akademických Web stránek.
Abstrakt EN: We present a methodology for finding autohoritative researchers by analyzing academic Web sites.
Klíčová slova

Zpět

Patička