Přejít k obsahu


Methodology for appraisal of the partner enterprises financial stability within the enterprises network

Citace:
STANČÍK, P., KLEINOVÁ, J. Methodology for appraisal of the partner enterprises financial stability within the enterprises network. In Annals of DAAAM for 2006 & Proceedings of the 17th international DAAAM symposium. Vienna: DAAAM International, 2006. s. 389-390. ISBN: 3-901509-57-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Methodology for appraisal of the partner enterprises financial stability within the enterprises network
Rok vydání: 2006
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Petr Stančík , Jana Kleinová
Abstrakt CZ: Podnikání nabývá a bude nabývat stále více síťového charakteru, přičemž původní význam pojmu „síťové podnikání“ se rozšiřuje o další dimenze. Jde o vytváření vazeb nejen mezi podnikatelskými, nýbrž i nepodnikatelskými subjekty za účelem společného efektu. Klíčovým problémem je hodnocení, jak samotného klastru pro zjištění současného stavu, tak i ostatních členů klastru, tj. podniků, pro možnost srovnání mezi sebou a dále i s konkurencí a pro ohodnocení dodavatelů a odběratelů klastru.
Abstrakt EN: Enterprise is having more network character and the original meaning of the network enterprise is getting new dimension. We are talking about the relations not only among the enterprises but also among other institutions with the purpose of collective effect. Measurement is the key problem for cluster to ensure the present state and for other cluster members to compare members among them and with competitors and to measure cluster suppliers and customers.
Klíčová slova

Zpět

Patička