Přejít k obsahu


Metodika hodnocení potenciálních členů a dodavatelů klastru z pohledu výhodnosti pro celý klastr

Citace:
TROBLOVÁ, P., ŠIMON, M. Metodika hodnocení potenciálních členů a dodavatelů klastru z pohledu výhodnosti pro celý klastr. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. 26 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for evaluation of potential cluster members and suppliers from the view of profitability for the whole cluster
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Petra Troblová , Michal Šimon
Abstrakt CZ: Klastry představují významnou složku v rozvoji regionu a zároveň ekonomiky celé České republiky. Klastrové iniciativy a vytváření klastrů v ČR jsou podporovány řadou organizací a institucí – jmenujme např. agenturu CzechInvest nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Klastr musí čelit problémům, které souvisejí s výrobou, marketingem nebo logistikou. Podpora je v logistice nezbytná, neboť patří k nejdůležitějším aktivitám klastru a znamená rovněž vztyčný bod pro klastrovou strategii. Tato studie tedy seznamuje se základními typy klastrů v podmínkách tržní ekonomiky a řeší jeden z kritických úkolů logistiky – výběr dodavatele pro klastr. Hodnotí, zda je výhodné při dodávce materiálu více členům klastru spolupracovat s ostatními podniky v klastru či nikoliv.
Abstrakt EN: Clusters represent an important part of region development and economy of the whole Czech Republic as well. Cluster initiatives and clusters creation in the CZ are supported by a range of organizations and institutions – we can mention e.g. CzechInvest agency or the Ministry for industry and trade. Cluster has to solve problems that are connected with production, marketing and logistics. The support in logistics is necessary because logistics belongs in the most important cluster activities and it means a big point for cluster strategy too. This study deals with the basic cluster types under the conditions of market economy and solves one of the critical logistics task – supplier selection for cluster. The authors evaluate the profitability of cooperation with other cluster companies.
Klíčová slova

Zpět

Patička