Přejít k obsahu


Řízení logistiky virtuální firmy (klastru)

Citace:
ČERNÝ, Z., TROBLOVÁ, P., ŠIMON, M. Řízení logistiky virtuální firmy (klastru). Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. 29 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Logistics control of virtual company (cluster)
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Zbyněk Černý , Petra Troblová , Michal Šimon
Abstrakt CZ: Logistiku lze považovat za základní spojovací článek mezi jednotlivými subjekty klastru. Jedná se o podporu efektivity informačních a hmotných toků, neboť mají tyto procesy především hodnotový charakter. Pro tvorbu a podporu vzniku klastrů vzniká v dnešní době mnoho studií, různých názorů a přístupů. Avšak v této oblasti chybí praktické návrhy a aplikace pro samotné řízení klastrů. Proto je v tomto příspěvku autory detailně popsán matematický model pro řízení v oblasti logistiky. Navržený model řeší čtyři důležité body ? výběr dodavatele, lokalizaci centrálního skladu, řízení zásob a určení variant rozvozu. Model nesporně přináší pro členy klastru také celou řadu přínosů a lze ho ještě dále rozšiřovat.
Abstrakt EN: Logistics can be considered as the basic connecting point among individual cluster organizations. We talk about the support of effectiveness of information and material flows because these processes have mainly value character. For creation and support of cluster beginning many studies, various opinions and approaches rise nowadays. However practical proposals and applications for cluster control miss in this area. Therefore the authors describe in detail the mathematical model for control in the logistics sphere in this paper. Proposed model solves four important areas ? supplier selection, localization of central store, inventory control and determination of distribution variants. Model without disputate brings a wide range of advantages for cluster members as well and it is possible to extend it in the next work.
Klíčová slova

Zpět

Patička