Přejít k obsahu


Slovanské národy dnes

Citace:
PEŠKOVÁ, M. Slovanské národy dnes. 1.. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, 135 s. ISBN: 80-7380-005-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Slav peoples today
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Michaela Pešková
Abstrakt CZ: Sborník ?Slovanské národy dnes? sestává ze třinácti odborných článků, které v přehledu shrnují důležité momenty a etapy historie jednotlivých slovanských národů, postihují formování národních mýtů, popisují některé jazykové a náboženské zvláštnosti. Dále se autoři článků soustředí zejména na analýzu současné politické, ekonomické a kulturní situace slovanských národů a jejich postavení ve světě.
Abstrakt EN: The songbook ?Slav peoples today? consists of thirteen papers which summarize the important moments and periods of the history of the Slav peoples, concerns the forming of national myths and describes some of their languages and religious specialities. The authors are concentrated on the analysis of existant political, economical and cultural situtation of Slav peoples and their position in the word.
Klíčová slova

Zpět

Patička