Přejít k obsahu


Software and hardware realisation of neural network based on MIN/MAX nodes for image recognition

Citace:
HOLOTA, R. Software and hardware realisation of neural network based on MIN/MAX nodes for image recognition. Neural Network World, 2006, roč. 16, č. 3, s. 215-225. ISSN: 1210-0552
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Software and hardware realisation of neural network based on MIN/MAX nodes for image recognition
Rok vydání: 2006
Autoři: Radek Holota
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá neuronovou sítí složenou z MIN/MAX uzlů a jejím využití k rozpoznávání obrazu. Je zde vysvětlen obecný princip jednovrstvé neuronové sítě s MIN/MAX uzly. Dále je zde představen nově vyvinutý software pro simulaci sítě a uvedeny výsledky s různými parametry sítě při použití sítě k rozpoznávání lidských obličejů. Na závěr je uveden popis systému realizující síť v jazyce VHDL. Navržený systém demonstruje snadnost realizace v hardwaru a dosažení vysoké rychlosti.
Abstrakt EN: This article deals with a neural network based on Min/Max nodes and its utilisation for image recognition purposes. The general concepts of the Min/Max nodes and the single-layer neural networks are outlined. The developed software systems for simulation are briefly introduced and the results of simulations with the various settings of neural net are presented. The subject of simulations was the recognition of human faces. Finally, the hardware design of the neural network in VHDL is shown. The design demonstrates ease of systems realisation and achieving of high performance.
Klíčová slova

Zpět

Patička