Přejít k obsahu


Metody a technické prostředky pro zpracování a rozpoznávání obrazu

Citace:
HOLOTA, R. Metody a technické prostředky pro zpracování a rozpoznávání obrazu. Plzeň, FEL ZČU : 2006, 102 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methods and Technical Resources for image processing and recognition
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň, FEL ZČU
Autoři: Radek Holota
Abstrakt CZ: Tato práce se věnuje metodám zpracování a rozpoznávání obrazu a realizaci systémů, které tyto metody aplikují. V první části jsou popsány základní kroky při zpracování obrazu od získání obrazu až po úspěšnou klasifikaci objektů na něm zachycených. Druhá část je věnována architekturám systémů realizující zpracování obrazu a jsou diskutovány možnosti využití mikroprocesorů, DSP procesorů, programovatelných logických polí a plně zákaznických obvodů ASIC v těchto systémech. Třetí část je věnována využití neuronových sítí v rozpoznávání obrazu. Jsou zde vytvořeny programy pro testování různých nastavení dvou již známých jednovrstvých sítí a je navržena jejich realizace v hardwaru. Tato práce obsahuje též návrh zcela nové dvouvrstvé neuronové sítě a její testování v simulačním programu.
Abstrakt EN: This work deals with the methods of image processing and pattern recognition and their hardware implementation. The first part outlines the basic steps of image recognition from image acquirement to the successful classification of image objects. In the second part of this work are described hardware architectures of the systems for image processing and pattern recognition. Also discussed are the possibilities of using microprocessors, DSP processors, programmable logic devices and full custom ASIC circuits in these systems. The third part is dedicated to the utilisation of neural networks in image recognition. The simulation programs for testing of two known one-layer nets have been produced and their HW implementation has been described. This work contains the design of the new two-layer neural network and its testing by simulation software.
Klíčová slova

Zpět

Patička