Přejít k obsahu


Ukrajina a Ukrajinci dnes

Citace:
DEMJANČUK, N., PEŠKOVÁ, M. Ukrajina a Ukrajinci dnes. In Slovanské národy dnes. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 45-53. ISBN: 80-7380-005-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ukraine and Ukrainians today
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Nikolaj Demjančuk , Michaela Pešková
Abstrakt CZ: Text stručně pojednává o vývoji ukrajinského národa a jeho současném postavení v Evropě.
Abstrakt EN: The article desribes the development of Ukrainian nation and its contemporary position in the world.
Klíčová slova

Zpět

Patička