Přejít k obsahu


Problém hodnocení a estetické normy ve školní výtvarné výchově

Citace:
LUKAVSKÝ, J. Problém hodnocení a estetické normy ve školní výtvarné výchově . In Rámcový vzdělávací program a výtvarná výchova. V Plzni: Západočeská univerzita, 2006. s. 112-114. ISBN: 80-7043-504-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2006
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jindřich Lukavský
Abstrakt CZ: Ve svém krátkém příspěvku, který bych rád věnoval problematice hodnocení ve výtvarné výchově, se nejprve pokusím vymezit rozdíl v chápání estetické nebo výtvarné hodnoty a normy „spontánně-tvořivým“ pojetím a reflektivně konstruktivistickým pojetím výtvarné výchovy, jež se prosazuje v současné době. Nakonec se zmíním o posunu, k němuž došlo v estetickovědní oblasti, a jeho potencionálním využití v oboru výtvarná výchova.
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička