Přejít k obsahu


Methodology for performance measurement of cluster members

Citace:
KLEINOVÁ, J., STANČÍK, P. Methodology for performance measurement of cluster members. In Uddevalla Symposium 2006. Uddevalla: University West, 2007. s. 459-471. ISBN: 978-91-631-9852-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Methodology for performance measurement of cluster members
Rok vydání: 2007
Místo konání: Uddevalla
Název zdroje: University West
Autoři: Jana Kleinová , Petr Stančík
Abstrakt CZ: S neustálým vývojem tržního prostředí se mění nejen podnikatelské podmínky, ve kterých se každý podnik pohybuje, ale mění se i požadavky na hodnocení parametrů podniku a tím i význam samotných hodnocených parametrů. Problematikou kvantifikace parametrů podniku se zabývala řada vědců a ekonomů, kteří se v minulých letech snažili najít nejvhodnější měřitelné ukazatele pro svou dobu. Z tohoto důvodu existuje celá řada soustav ukazatelů pro hodnocení podnikům, nikoliv však pro sítě podniků - klastry. Nový systém řízení klastrů vyžaduje odlišný přístup k hodnocení.
Abstrakt EN: In the 20th century joint-ventures, strategic alliances, clusters or virtual organizations were the typical forms of enterprise association in Europe and in the USA. In the last decade in the whole world the number of these enterprise associations has grown rapidly. In the cooperation chains companies of the certain region and the same industrial branch are usually incorporated. These companies in their innovative activities start to cooperate with the other institutions, such as universities, secondary or technical schools, research and advisory institutions, etc. This group makes up the foundation for genesis of new organization of incorporated companies – industry cluster.
Klíčová slova

Zpět

Patička