Přejít k obsahu


Supplier Selection in the Network of Companies - cluster

Citace:
ŠIMON, M., TROBLOVÁ, P. Supplier Selection in the Network of Companies - cluster. In Uddevalla Symposium 2006. Uddevalla: University West, 2007. s. 573-587. ISBN: 978-91-631-9852-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Supplier Selection in the Network of Companies - cluster
Rok vydání: 2007
Místo konání: Uddevalla
Název zdroje: University West
Autoři: Michal Šimon , Petra Troblová
Abstrakt CZ: Jedním z důležitých úkolů agentury CzechInvest v České republice je tvorba klastrů. V naší republice vzniklo a stále se rozvíjí mnoho klastrových iniciativ a skutečných klastrů. Klastry v průběhu svého vývoje a fungování čelí celé řadě problémů, které souvisejí s výrobou, obchodem, lidskými zdroji nebo logistikou. Na základě projektu „Informační a komunikační systém pro vytváření a řízení virtuálních firem“, který je součástí programu AVČR „Informační společnost“ je řešena jedna z primárních aktivit klastru, kterou je logistika. Logistika je silným nástrojem pro konkurenceschopnost klastru. Kritickými body v tomto článku jsou závěry z výzkumu, který se týká výběru dodavatele v síti podniků.
Abstrakt EN: Nowadays one of the important issues of the agency CzechInvest in the Czech Republic is cluster building. Many cluster initiatives and real clusters have developed and are still developing all over our country. Clusters during their development and functioning face many various problems concerning e.g. with production, retail, human resource management or logistics. On the basis of the project „Information and communication system for building and managing of virtual firms” which is the part of the programme called “Information society” under the Academy of Sciences of the Czech Republic we also solve one of the most primary activities such as logistics. Logistics is a powerful tool for cluster competitiveness. Conclusions of the research of supplier selection in the network of companies are the critical points of this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička