Přejít k obsahu


Analýza hodnotového řetězce virtuální firmy - klastru

Citace:
ŠIMON, M., SYSEL, Z. Analýza hodnotového řetězce virtuální firmy - klastru. In 2. mezinárodní konference SCIP CZECH. Praha: ČVUT , 2006. s. 43-47. ISBN: 80-01-03597-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of value chain of a virtual firm - cluster
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT
Autoři: Michal Šimon , Zdeněk Sysel
Abstrakt CZ: Z uvedených základních aspektů tvorby hodnototvorného řetězce, je zcela zřejmé, že v oblasti síťového podnikání doznávají ještě většího významu, než v každém jednotlivém subjektu. V síti podniků si je totiž možné pro realizaci společných aktivit vždy vybírat jen ty procesy a činnosti, které vytvářejí za odpovídající cenu i odpovídající hodnotu pro uživatele. Přípěvek byl vytvořen za podpory projektu 1ET201450508 s názvem „Informační a komunikační systém pro vytváření a řízení virtuálních firem“ řešený v programu „Informační společnost“ Akademie věd ČR.
Abstrakt EN: From the mentioned main aspects of value chain creation it is obvious that value chains are gaining greater importance in the area of network enterprise than in each individual company. For realization of mutual activities in the companies network it is possible to choose only these processes and activities that companies create for corresponding price and corresponding value for user as well. This paper was created with the subsidy of the project 1ET 201450508 under the Academy of Sciences of the Czech Republic. The name of this project is “Information and communication system for building and managing of virtual firms” and is part of the programme, “Information society”.
Klíčová slova

Zpět

Patička