Přejít k obsahu


Transparentné vodivé a nevodivé oxidy - štruktúra a optické vlastnosti

Citace:
ŠUTTA, P., MÜLLEROVÁ, J., NOVOTNÝ, I., TVAROŽEK, V. Transparentné vodivé a nevodivé oxidy - štruktúra a optické vlastnosti. In 2. Česká fotovoltaická konference. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, 2006. s. 33-34.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: sla
Anglický název: Transparent conduction and non-conducting oxides - structure and optical properties
Rok vydání: 2006
Místo konání: Rožnov pod Radhoštěm
Název zdroje: Czech RE Agency
Autoři: Pavol Šutta , Jarmila Müllerová , Ivan Novotný , Vladimír Tvarožek
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o reálné struktuře a optických vlastnostech tenkých vrstev dvou hlavních kandidátů transparentních vodivých oxidů ITO a ZnO:Al deponovaných na skle a na monokrystalickým křemíku reaktivním naprašováním a také o reálné struktuře a optických vlastnostech tenkých vrstev ZnO a Y2O3 s vysokou rezistivitou, deponovaných na monokrystalickým křemíku. Série tenkých vrstev ITO, ZnO a Y2O3 byly deponované (naprašované) z keramických terčů ve směsi argónu a kyslíku. Zkoumali se vzájemné souvislosti reálné struktúry s optickými vlastnostmi a rezistivitou.
Abstrakt EN: Transparent conduction and non-conducting oxides - structure and optical properties
Klíčová slova

Zpět

Patička