Přejít k obsahu


Klastry a digitální fabrika

Citace:
LEEDER, E., ŠIMON, M. Klastry a digitální fabrika. In 2. mezinárodní konference SCIP CZECH. Praha: ČVUT, 2006. s. 48-52. ISBN: 80-01-03597-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Clusters and digital factory
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT
Autoři: Edvard Leeder , Michal Šimon
Abstrakt CZ: Metody digitální fabriky v současné době zavádí především velké podniky a koncerny. Pokusíme-li se ale o výčet základních přínosů těchto metod uvidíme, že jde veskrze o atributy potřebné i pro rozvoj malých a středních podniků. Ty si to ale samostatně nebudou moci ještě dlouho plně dovolit. Klastr musí ale uvažovat jinak a pokud chce svým členům nabídnout inovativní myšlenky a metody měl by o zvýšení komplexnosti digitalizace ve formě digitální fabriky uvažovat již dnes.Přípěvek byl vytvořen za podpory projektu 1ET201450508 s názvem „Informační a komunikační systém pro vytváření a řízení virtuálních firem“ řešený v programu „Informační společnost“ Akademie věd ČR.
Abstrakt EN: Nowadays big companies and concerns above all are using methods of digital factory. If we try to express the main advantages of these methods we will see that these attributes are necessary for development of small and medium-sized companies as well. But these companies cannot allow to use these methods in full version separately. Cluster has to think in other way. If it wants to offer its members innovative ideas and methods it should in these days consider an increasing of digital complexity in the form of digital factory. This paper was created with the subsidy of the project 1ET 201450508 under the Academy of Sciences of the Czech Republic. The name of this project is “Information and communication system for building and managing of virtual firms” and is part of the programme, “Information society”.
Klíčová slova

Zpět

Patička