Přejít k obsahu


Metodiky řízení znalostí pro posílení konkurenceschopnosti průmyslového klastru

Citace:
ŠIMON, M., LODL, P., STANČÍK, P. Metodiky řízení znalostí pro posílení konkurenceschopnosti průmyslového klastru. In 2. mezinárodní konference SCIP CZECH. Praha: ČVUT , 2006. s. 58-63. ISBN: 80-01-03597-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology of knowledge management for industrial cluster competitiveness
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT
Autoři: Michal Šimon , Petr Lodl , Petr Stančík
Abstrakt CZ: Provedené průzkumy stavu znalostního managementu u MSP odhalují, že v podnicích nedochází k cílenému řízení znalostí. Dalším problémem MSP je neznalost možností cílené spolupráce, tedy možnost vzniku klastrů. Hlavní předností průmyslových klastrů je právě znalostní charakteristika, kdy cílenou spoluprácí vzniká příslušné know-how. Klastr je tak pro MSP právě tou příležitostí, jak některé z výše zmíněných problémů minimalizovat popř. zmenšit.
Abstrakt EN: Researches in knowledge management in the small and medium-sized companies show that there is no targeted knowledge control. Innocence of possibility of targeted cooperation, the possibility of clusters beginning, is another problem of SMEs. The knowledge characteristic, when relevant know-how is rising by the targeted cooperation, is the main priority of industrial clusters. Cluster is the opportunity for SMEs how the above mentioned problems could be minimized.
Klíčová slova

Zpět

Patička