Přejít k obsahu


Přehled na internetu dostupných pomůcek a podpor pro výuku logiky

Citace:
DOSTÁLOVÁ, L. Přehled na internetu dostupných pomůcek a podpor pro výuku logiky. In Organon V. aneb Kolik logiky za nás mohou učit počítače?. Praha: Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, 2006. s. 11-22. ISBN: 80-7308-140-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The survey of tools and software for teaching logic available on the internet
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova, Filosofická fakulta
Autoři: Ludmila Dostálová
Abstrakt CZ: Shrnutí internetového průzkumu provedeného v rámci řešení projektu FRVS 566/2006/F5/d (vývoj webové aplikace na výuku logiky) s cílem získat přehled o elektronických pomůckách a studijních materiálech pro výuku logiky, ať už volně dostupných na internetu či publikovaných v učebnicích. Komentář k CD příloze sborníku.
Abstrakt EN: Report on the internet search held under the grant of FRVS 566/2006/F5/d (development of the web tutor for teaching logic) to get an overview of tools and software for teaching logic available on the internet or published in the logic-textbooks. A comentary to the CD-supplement of the proceedings.
Klíčová slova

Zpět

Patička