Přejít k obsahu


O tom, co je

Citace:
DOSTÁLOVÁ, L. O tom, co je. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006, 25 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: W.V.O. QUINE: On What There Is
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ludmila Dostálová
Abstrakt CZ: Překlad klíčového Quinova článku věnujícího se problematice existenčních tvrzení, jejich ontologii a logické analýze, ve kterém zformuloval svoji tezi o ontologických závazcích teorií.
Abstrakt EN: Translation of the distinguished esseay of Quine dealing with the existential statements, their ontology and logical analysis, where the famous thesis of ontological commitments appeared.
Klíčová slova

Zpět

Patička