Přejít k obsahu


Stacionární systém pro výzkum termomechanických nestabilit. 1. Návrh celkového uspořádání.

Citace:
HONNER, M., LANG, V., KLEPÁČEK, J. Stacionární systém pro výzkum termomechanických nestabilit. 1. Návrh celkového uspořádání.. NTC 04 - 06/13. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2006. 15 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Stationary system for thermomechanics nestability research. 1. Overall arrangement design.
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Milan Honner , Vladislav Lang , Jan Klepáček
Abstrakt CZ: Zpráva se zabývá návrhem experimentálního pracoviště pro výzkum termomechanických nestabilit. Uveden je ideový návrh pracoviště včetně specifikací výhod a nevýhod oproti jiným dostupným pracovištím, schematické uspořádání stendu i jeho celé umístění v budově.
Abstrakt EN: Report concerns the design of experimental workplace for thermomechanics instability research. Idea design of workplace including the list of advantages and disadvantages among other accesible workplaces, schematic arrangement of stand parts and stand position in the building are introduced.
Klíčová slova

Zpět

Patička