Přejít k obsahu


Vybrané články k ontologii a epistemologii / W.V.O.Quine

Citace:
DOSTÁLOVÁ, L., MARVAN, T. Vybrané články k ontologii a epistemologii / W.V.O.Quine. 1.. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2006, 152 s. ISBN: 80-7043-510-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: W.V.O.QUINE: Selected Papers on Ontology and Epistemology
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ludmila Dostálová , Tomáš Marvan
Abstrakt CZ: Sborník překladů šesti článků W.V.O.Quina k ontologii a epistemologii (O tom, co jest; Věci a jejich role v teoriích; Dvě dogmata empirismu; Ohlédnutí za dvěma dogmaty; Naturalizace epistemologie; Povaha poznání přírody) opatřený úvodní statí T. Marvana: Konstanty Quinovy filosofie.
Abstrakt EN: Translation of six selected papers on ontology and epistemology by W.V.O.Quine (On What There Is; Things and Their Place in Theories; Two Dogmas of Empiricism; Two Dogmas in Retrospect; Epistemology naturalized; The Nature of Natural Knowledge). Introductory essay by T. Marvan: Constants of Quine's Philosophy.
Klíčová slova

Zpět

Patička