Přejít k obsahu


Modelovánív vlivu nerovnoměrného teplotního pole na deformace a napětí v brzdovém kotouči

Citace:
ŠVANTNER, M., ŠROUB, J., HONNER, M. Modelovánív vlivu nerovnoměrného teplotního pole na deformace a napětí v brzdovém kotouči. NTC 04 - 06/14. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2006. 19 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling of the non-uniform temperature distribution effect on brake disc deformation and stress
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Michal Švantner , Jan Šroub , Milan Honner
Abstrakt CZ: Zpráva uvádí výsledky prací v oblasti počítačového modelování termomechanických procesů v brzdových kotoučích. Obsahuje popis modelu, parametry výpočtu a porovnání výsledků teplot, napětí a deformací pro rovnoměrný ohřev s výsledky uvažující vliv termomechanických nestabilit.
Abstrakt EN: Report concerns the results of computer simulation of thermomechanic processes in brake discs. It includes model definition, parameters of simulation and comparison of the results of temperature, stress and deformation for the case of uniform heating with the case of non-uniform heating to show the effect of thermomechanic instabilities.
Klíčová slova

Zpět

Patička