Přejít k obsahu


Development of fractional-order PID control algorithm

Citace:
ČECH, M. Development of fractional-order PID control algorithm. In MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 210-217. ISBN: 80-7043-508 -9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Development of fractional-order PID control algorithm
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Martin Čech
Abstrakt CZ: FPID regulátor vznikne z klasického PID regulátoru přidáním dvou parametrů - řádu integrace a derivace. Článek se zabývá diskrétní realizací takových regulátoru na základě Oustaloupovy metody. Je zde zmíněna Java také Java aplikace pro manuální ladění parametrů regulátoru.
Abstrakt EN: The fractional-order PID controller (FPID) arises from the classical PID controller. The only change is the usage of real-order integrator and differentiator (FO operators) instead of first order operators. This paper describes the FPID algorithm which uses improved Oustaloup`s method to obtain the approximations of FO operators. The next problem shown in this article is the discrete realization of FO operators. The last part presents the most current project linked to our FPID controller, the manual adjuster.
Klíčová slova

Zpět

Patička