Přejít k obsahu


Extremal processes for industrial controllers algorithms testing and development

Citace:
ČECH, M. Extremal processes for industrial controllers algorithms testing and development. In MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 54-65. ISBN: 80-7043-508-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Extremal processes for industrial controllers algorithms testing and development
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Martin Čech
Abstrakt CZ: V průmyslové praxi má většina procesů monotónní přechodovou charakteristiku. Jsou řízeny PID regulátory, které jsou většinou seřízeny ručně nebo pomocí nějaké nespolehlivé heuristické metody. V tomto článku je shrnut množinový přístup, který díky přesné formulaci umožňuje vytvářet spolehlivé algoritmy automatického ladění regulátorů a testovat existující.
Abstrakt EN: In industrial practice, major amount (more than 90%) of processes has monotone step response from their physical principal. A lot of control algorithms are used to control such processes (PID, predictive, …). Also a lot of heuristic tuning algorithms appeared in compact controllers. They are usually not based on some exact mathematical formulation. Therefore, they are neither robust nor reliable. Model set approach is an ideal tool for exact mathematical formulation and solution of controller tuning problem for typical industrial processes. In this paper, the previous research results in this field are summarized and extended. Also the areas of usage are specified.
Klíčová slova

Zpět

Patička