Přejít k obsahu


Komentář k Ústavě a Listině

Citace:
KLÍMA, K., BARTOŇ, M., BĚHAN, P., DAMOHORSKÝ, M., DRECHSLEROVÁ, K., DVOŘÁK, T., FIKAROVÁ, D., FOREJTOVÁ, M., GREČOVÁ, M., HORSKÁ, Z., JANOUŠEK, L., JIRÁSEK, J., JIRÁSKOVÁ, V., KANTOŘÍKOVÁ, J., KNOLL, V., KLÍMOVÁ, H., KOSTADINOVOVÁ, I., KYSELA, J., MATEJKA, J., MATULA, M., NOVOTNÁ, J., OUTLÁ, A., OUTLÁ, V., PETRÍKOVÁ, O., PEZL, T., RANINEC, J., SOUKUP, M., STARK, D., ŠIŠKOVÁ, N., ŠNEBERGEROVÁ, S., TOMEŠ, M., VYBÍRALOVÁ, Z. Komentář k Ústavě a Listině. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005, 1019 s. ISBN: 80-86898-44-X
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Commentary to Constitution and Charter
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Karel Klíma , JUDr. Michal Bartoň Ph.D. , JUDr. Petr Běhan , Doc. JUDr. Milan Damohorský DrSc. , JUDr. Klára Drechslerová , JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D. , Mgr. Denisa Fikarová , JUDr. Monika Forejtová Ph.D. , Mgr. Markéta Grečová , JUDr. Zuzana Horská , Lubomír Janoušek , Doc. JUDr. Jiří Jirásek CSc. , JUDr. Věra Jirásková CSc. , Jana Kantoříková , JUDr. Vilém Knoll Ph.D. , JUDr. Hana Klímová , Mgr. Ilona Kostadinovová , JUDr. Jan Kysela Ph.D. , JUDr. Ján Matejka Ph.D. , JUDr. Miloš Matula CSc. , JUDr. Jaroslava Novotná , JUDr. Anna Outlá , JUDr. Veronika Outlá Ph.D. , JUDr. Olga Petríková LL.M. , JUDr. Tomáš Pezl , Bc. Juraj Raninec , JUDr. Martin Soukup , Mgr. Daniel Stark , Doc. JUDr. Naděžda Šišková Ph.D. , JUDr. Simona Šnebergerová , Mgr. Milan Tomeš , JUDr. Zuzana Vybíralová
Abstrakt CZ: komentář k Ústavě ČR, Listině základních práva a svobod a ústavnímu zákonu o bezpečnosti České republiky.
Abstrakt EN: commentary to Constitution of the Czech Republic, Charter of Fundamental Rights and Freedoms and to the Constitutional Act on Security of the Czech Republic
Klíčová slova

Zpět

Patička