Přejít k obsahu


Computation of general nonstationary 2D eddy currents in linear moving arrangements using integrodifferential approach

Citace:
KARBAN, P., DOLEŽEL, I., ŠOLÍN, P. Computation of general nonstationary 2D eddy currents in linear moving arrangements using integrodifferential approach. COMPEL, 2006, roč. 25, č. 3, s. 635-641. ISSN: 0332-1649
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Computation of general nonstationary 2D eddy currents in linear moving arrangements using integrodifferential approach
Rok vydání: 2006
Místo konání: -
Název zdroje: Emerald Group Publishing Limited
Autoři: Pavel Karban , Ivo Doležel , Pavel Šolín
Abstrakt CZ: Většina úloh na vířivé proudy se řeší numericky při použití diferenciálních metod. Přitom existuje několik skupin úloh, kde tento přístup může působit komplikace (problémy charakterizované geometrickou nesouměřitelností, pohybem apod.). V těchto případech může být výhodou použití popsaného integrodiferenciálního přístupu. Článek uvádí teoretické základy uvedené metody.
Abstrakt EN: Most eddy current problems are solved using numerical schemes based on the differential approach. Nevertheless, there exist several classes of tasks where use of this approach may be complicated (problems characterized by geometrical incommensurability of individual subdomains, motion etc.). In such cases, application of the integrodifferential approach may be an advantage. The paper seeks to present the theoretical background of the method.
Klíčová slova

Zpět

Patička