Přejít k obsahu


Integro-differential Model of Eddy Currents in Axi-symmetric Non-magnetic Bodies Heated by Moving Inductor

Citace:
KARBAN, P., DOLEŽEL, I., ŠOLÍN, P. Integro-differential Model of Eddy Currents in Axi-symmetric Non-magnetic Bodies Heated by Moving Inductor. Archives of Electrical Engineering, 2005, roč. 54, č. 4, s. 497-507. ISSN: 0004-0746
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Integro-differential Model of Eddy Currents in Axi-symmetric Non-magnetic Bodies Heated by Moving Inductor
Rok vydání: 2005
Místo konání: Varšava
Název zdroje: Polish Academy of Sciences
Autoři: Pavel Karban , Ivo Doležel , Pavel Šolín
Abstrakt CZ: Článek popisuje metodu výpočtu vířivých proudů v nemagnetických tělesech ohřívaných pohybujícím se induktorem, jež je založena na integrodiferenciálním modelu. Model umožňuje přímý výpočet hustot indukovaných proudů uvnitř tělesa. Je odvozen obecný systém rovnic pro 3D uspořádání. Jeho diskretizace a numerická schémata jsou však provedena jen pro 2D osově symetrické uspořádání. Metodika je ilustrována na příkladu.
Abstrakt EN: The paper offers a method of computation of eddy currents in nonmagnetic bodies heated by a moving inductor that is based on integrodifferential approach. Instead of magnetic field within the whole definition area this approach directly provides the time evolution of eddy current densities in the heated body. Derived is the complete system of the integro-differential equations, representing the continuous mathe-matical model for a general 3D arrangement. Its discretiza-tion including building of corresponding numerical schemes is performed, however, only for 2D axisymmetric arrange-ments. The methodology is illustrated on a typical example.
Klíčová slova

Zpět

Patička