Přejít k obsahu


Integral model of pulsed electrodynamic launcher

Citace:
KARBAN, P., DOLEŽEL, I., ULRYCH, B. Integral model of pulsed electrodynamic launcher. In Proceedings of the 12th international IGTES symposium on Numerical Field Calculation in Electrical Engineering. Graz: Verlag der Technischen Universität , 2006. s. 295-300. ISBN: 3-902465-56-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Integral model of pulsed electrodynamic launcher
Rok vydání: 2006
Místo konání: Graz
Název zdroje: Verlag der Technischen Universität
Autoři: Pavel Karban , Ivo Doležel , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Článek představuje integrální přístup k simulaci neferomagnetického elektrodynamického urychlovače. Matematický model popisující jeho dynamické vlastnosti sestává z integrodiferenciální rovnice pro časový vývoj vířivých proudů v projektilu a dvou obyčejných, ale silně nelineárních diferenciálních rovnic popisujících průběh budicího proudu a dráhy urychlovaného tělesa. Metodika výpočtu je ilustrována na typickém příkladu.
Abstrakt EN: The paper presents an integral approach for numerical simulation of the nonferromagnetic electrodynamic launcher. Its mathematical model describing its dynamic behavior consists of an integrodifferential equation providing the time evolution of eddy currents in the projectile and two ordinary, but strongly nonlinear differential equations for the field current and trajectory of the launched body. The methodology is illustrated on a typical example.
Klíčová slova

Zpět

Patička