Přejít k obsahu


Computer Simulation of Actuators Working on Principle of Thermoelasticity

Citace:
PANTELYAT, M., MATYUKHIN, Y., GONTAROWSKIY, P., DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B. Computer Simulation of Actuators Working on Principle of Thermoelasticity. In ICEM 2006. Athens: National Technical University, 2006. s. 1-7.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Computer Simulation of Actuators Working on Principle of Thermoelasticity
Rok vydání: 2006
Místo konání: Athens
Název zdroje: National Technical University
Autoři: Mykhaylo Pantelyat , Yu.I. Matyukhin , P.P. Gontarowskiy , Ivo Doležel , Pavel Karban , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Elektromechanické aktuátory pracující na principu termoelasticity představují perspektivní řídicí prvky v mnoha průmyslových, dopravních a jiných aplikacích vyžadujících velké síly při poměrně malých posuvech. Článek se zabývá jejich počítačovou simulací. Matematický model problému sestává ze tří parciálních diferenciálních rovnic pro elektromagnetické pole, teplotní pole a pole termoelastických deformací a musí být řešen jako kontaktní úloha. Metodika je ilustrována na dvou příkladech, jejichž výsledky jsou analyzovány a diskutovány.
Abstrakt EN: Electromechanical actuators working on the principle of thermoelasticity represent prospective control devices in a lot of industrial, transport and other applications where high forces are needed on relatively small shifts. The paper deals with the computer simulation of such devices. Their ma-thematical models are given by three partial differential equations describing electromagnetic field, temperature field and field of thermoelastic displacements and must usu-ally be solved as contact task. The methodology is illus-trated on an example of a typical device of this kind. The results obtained are analyzed and discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička