Přejít k obsahu


Integral Approach to Solution of Nonferromagnetic Electrodynamic Launcher

Citace:
KARBAN, P., DOLEŽEL, I. Integral Approach to Solution of Nonferromagnetic Electrodynamic Launcher. In ELEN 2006. Praha: ČVUT, 2006. s. 1-4. ISBN: 80-239-7650-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Integral Approach to Solution of Nonferromagnetic Electrodynamic Launcher
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT
Autoři: Pavel Karban , Ivo Doležel
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá dynamickým chováním neferomagnetického elektrodynamického urychlovače. Přestože se nejedná o nový problém, za původní lze pokládat metodiku stanovení vířivých proudů v urychlovaném tělese pomocí integrodiferenciální rovnice, jež poskytuje přesnější výsledky než dřívější algoritmy založené na FEM nebo na metodě elektrických obvodů. Metodika je ilustrována na příkladu.
Abstrakt EN: The paper deals with the description of dynamic behavior of a nonferromagnetic electrodynamic launcher. Although the problem itself is not new, an innovative item is determination of eddy currents in the launched body based on the integral approach that provides more accurate results than former algorithms of computation based on the FEM or electric circuit techniques. The methodology is illustrated on an example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička