Přejít k obsahu


Propagation of Surge Waves Induced by Lightning Stroke on Interconnected Transmission Lines

Citace:
BENEŠOVÁ, Z., KOTLAN, V. Propagation of Surge Waves Induced by Lightning Stroke on Interconnected Transmission Lines. Acta Technica CSAV, 2006, roč. 51, č. 4, s. 301-316. ISSN: 0001-7043
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Propagation of Surge Waves Induced by Lightning Stroke on Interconnected Transmission Lines
Rok vydání: 2006
Autoři: Zdeňka Benešová , Václav Kotlan
Abstrakt CZ: Článek se zabývá modelováním rázových jevů na přenosových vedeních v důsledku bleskového výboje. Bleskový výboj je modelován jako injektovaná proudová vlna na libovolném místě vedení. Je uvažováno venkovní vedení nebo kombinace venkovního a kabelového vedení, kde obě části jsou propojené přímo nebo přes transformátor. Vedení může být zakončeno libovolnou impedancí. Šíření rázové jevy je řešeno numericky v časové oblasti. Výsledky a použitá metoda jsou demonstrovány na několika ilustrativních příkladech. Je vyšetřeno rozložení proudu a napětí podél celého vedení a v okolí propojení obou částí vedení.
Abstrakt EN: The paper deals with modeling of surge phenomena on transmission lines caused by the lightning stroke. The lightning is modeled by a voltage or current wave injected by a source placed at any internal point of the line. Considered is an overhead line or a combination of an overhead line and cable where the overhead line is connected to the cable directly or via a transformer. The load of the line is a circuit with lumped parameters that can involve resistance, capacitance, inductance, or any combination of them. Propagation of the injected wave is solved numerically in the time domain. The efficiency and correctness of the proposed method are demonstrated on several illustrative examples. Investigated is the distribution of induced current and voltage along the whole transmission line, particularly at the place of connection of both lines.
Klíčová slova

Zpět

Patička