Přejít k obsahu


Derivative-Free Estimation Methods: New Results and Performance Analysis

Citace:
ŠIMANDL, M., DUNÍK, J., KRÁL, L. Derivative-Free Estimation Methods: New Results and Performance Analysis. Pilsen : University of West Bohemia in Pilsen, 2007. 73 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Derivative-Free Estimation Methods: New Results and Performance Analysis
Rok vydání: 2007
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia in Pilsen
Autoři: Miroslav Šimandl , Jindřich Duník , Ladislav Král
Abstrakt CZ: Práce se zabývá metodami odhadu stavu nelineárních stochastických systémů. Nejprve jsou uvedeny základní vztahy Stirlingovy interpolace a unscentované transformace a použity pro návrh bezderivačních filtrů. Dále jsou tyto techniky použity pro návrh prediktorů a vyhlazovačů jak ve standardní verzi tak i v numericky stabilní verzi. Závěrem jsou aproximační techniky a algoritmy bezderivačních estimátorů důkladně analyzovány. Dosažené teoretické výsledky jsou pak ověřeny pomocí numerických simulací.
Abstrakt EN: State estimation methods for nonlinear stochastic systems are treated. The Stirling's interpolation and the unscented transformation, used in the design of the derivative-free Kalman filters, are briefly discussed. These approximation techniques are exploited to the design of the derivative-free local smoothers and predictors. Then the numerical properties of different types of the derivative-free local estimators are developed. The derivative-free local estimators are used as the cornerstone of the design of global estimators based on the Gaussian sum approach. Afterwards, a thorough analysis of the derivative-free approximation techniques is given and consequently new relations between the Unscented Kalman Filter and the Divided Difference Filters are derived. The main stress in the analysis is laid on the covariance matrixes which have crucial role for the behaviour explanation of the Derivative-Free Gaussian Sum Filters. The theoretical results are illustrated in numerical examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička