Přejít k obsahu


Modal synthesis method applied to nonlinear systems

Citace:
BYRTUS, M., ZEMAN, V. Modal synthesis method applied to nonlinear systems. In Dynamics of machines 2007 = Dynamika strojů 2007. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2007. s. 21-28. ISBN: 978-80-87012-03-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modal synthesis method applied to nonlinear systems
Rok vydání: 2007
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics AS CR
Autoři: Miroslav Byrtus , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: Využitím metody modální syntézy je odvozen obecný matematický model mechanického systému s nelineárními vazbami. Je diskutována účinnost metody v souvislosti s vybranými aplikacemi. Jako příklad je vytvořen matematický model převodového ústrojí s nelineárními zubovými a ložiskovými vazbami, který navíc zahrnuje kinematické buzení v ozubení. Výhoda metody modální syntézy je ukázána při vyšetřování nelineárního kmitání doprovázeného rázovými ději v ozubení a možností sledování bifurkace řešení a chaotických pohybů vlivem nelineárních vazeb.
Abstrakt EN: A general mathematical model of a mechanical system with nonlinear couplings is derived using the modal synthesis method. The method's efficiency is discussed with respect to chosen application. As an example a mathematical model of a gearbox with nonlinear gear and bearing couplings including the influence of simultaneous internal kinematic and parametric excitation is created. The advantage of the method is demonstrated on investigation of nonlinear vibrations accompanied by impact motions, bifurcation of solution and chaotic motions due to the nonlinear couplings.
Klíčová slova

Zpět

Patička