Přejít k obsahu


Vztahy mezi pohybovou aktivitou a kouřením obyvatel České republiky

Citace:
FRÖMEL, K., KLOBOUK, T., LUKAVSKÁ, M., VOTÍK, J. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a kouřením obyvatel České republiky. In Seminář v oboru kinantropologie. Olomouc: Univerzita Palackého. Fakulta tělesné kultury , 2004. s. 8-13.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2004
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého. Fakulta tělesné kultury
Autoři: Karel Frömel , Tomáš Klobouk , Marie Lukavská , Jaromír Votík
Abstrakt CZ: Cílem mezinárodního výzkumu je hledat koreláty mezi pohybovou aktivitou, pohybovou inaktivitou a dalšími charakteristikami životního stylu. V dílčím příspěvku analyzujeme vztahy mezi pohybovou aktivitou a pohybovou inaktivitou, kouřením, pohlavím a věkem.
Klíčová slova

Zpět

Patička