Přejít k obsahu


Proč Gorgiás mluví

Citace:
BOHÁČEK, K. Proč Gorgiás mluví. 1. vyd. Praha : Filosofia, 2004, 301 s. ISBN: 80-7007-202-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Why Gorgias speaks. An introduction to the philosophy of not being.
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: Filosofia
Autoři: Kryštof Boháček
Abstrakt CZ: Kniha zahrnuje první český překlad spisu „O nebytí čili O fysis“ ve variantě MXG a dále nově konstituovaný řecký originál; její hlavní náplní je však podrobný komentář tohoto spisu a interpretace ojedinělého a neprávem opomíjeného filosofického díla Gorgii z Leontín. Součástí knihy je gorgiovská bibliografie z let 1896 - 2001. První, „filologická část“, připravuje materiál a je oním „technickým backgroundem“, z něhož se mohou vynořovat nejrůznější argumenty. Druhá a nejrozsáhlejší, „dialektická část“, představuje stupeň racionální argumentace a odpovídá nejlépe od Platóna trvajícímu pojetí toho, co pokládáme za filosofický způsob práce či myšlení. „Rétorický stupeň“, jemuž odpovídá závěrečná část knihy, otevírá gorgiovský „bezedný jícen inspirace“ a umožňuje stupeň „poznání“ či snad lépe „zahlédnutí smyslu“ v procesu osvobozeného logu.
Abstrakt EN: The book contains the first Czech translation of Gorgias’ “On Not Being or On Nature” acording to the MXG source and the new constitution of the Greek original. The main part of the book consists of the running commentary and philosophical interpretation. Gorgianic bibliography for the years 1896 - 2001 is included. The author uses the introductory “philological” part as a “technical background” for argumentation in the second, “dialectical” part which represents a classical philosophical commentary. The third, “rhetorical” part, opens Gorgianic “abyss of inspiration” and allows to catch “a glimpse of sense” in the process of liberated logos.
Klíčová slova

Zpět

Patička