Přejít k obsahu


Hektór a Odysseus v dialogu Hippias Minor

Citace:
BOHÁČEK, K. Hektór a Odysseus v dialogu Hippias Minor. In Platónův dialog Hippias menší. Praha: Oikoymenh, 2006. s. 34-52. ISBN: 80-7298-145-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Hector and Odysseus in the Hippias Minor.]
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Oikoymenh
Autoři: Kryštof Boháček
Abstrakt CZ: Platón odhaluje slabiny v nauce sofisty Hippii z Élidy, zejména nesoudržnost jeho řemeslných znalostí. Sókratés zde plní roli filosofické destrukce, která ovšem obsahuje i sofistické rysy. Smyslem jeho argumentace je ukázat, že pro filosofii nestačí být vědcem: filosof musí být vynikající inspirovaný řečník, ne pouhý expert ve speciálním oboru.
Abstrakt EN: Plato seeks to display the weakness of the teaching of the sophist Hippias of Elis, in particular the absence of coherence in his craftsmanship. Socrates assumes here the role of a philosophical destroyer and this role does contain an element of sophistry. The goal of his argumentation is to demonstrate the fact that for a philosopher, it does not suffice to be a scientist: philosopher must be an excellent inspired speaker, not an expert in a particular field.
Klíčová slova

Zpět

Patička