Přejít k obsahu


Zjištění dynamických vlastností zařízení pomocí měření a simulace v CAD

Citace:
FORMÁNEK, J. Zjištění dynamických vlastností zařízení pomocí měření a simulace v CAD. In II. mezinárodní konference o pružinách a využití software v konstruování. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2004. s. 7-11. ISBN: 80-213-1125-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Determination of resonance frequencies of equipment by the aid of measurement and simulation in CAD
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká zemědělská univerzita
Autoři: Josef Formánek
Abstrakt CZ: Experimentální práce v oblasti měření a diagnostiky zařízení doznává dnes již velmi vysoké úrovně. Vzhledem k možnosti využití výkonné výpočetní techniky, jak stacionární (klasická PC), tak i mobilní (Notebooky), lze měřit a vyhodnocovat veškeré údaje v reálném čase přímo při provádění diagnostiky stroje nebo jeho části. Zařízení pro mobilní diagnostiku strojů (Notebook s měřící kartou a potřebným sw vybavením) umožňuje měřit okamžitý průběh kmitání, vibrací, hluku, teploty, vlhkosti apod.. Pro účel konstruování zařízení umožňuje výpočtová simulace pomocí MKP v CAD systémech (I-DEAS, Pro-Ingeneer, apod.) též zjišťování dynamických vlastností tohoto navrhovaného zařízení nebo jeho části už v prvopočátku zrodu.
Abstrakt EN: Experimantal works in the area of measurement and diagnostics have reached very hight level. The application of efficient computing technics, both stationary (classic PC) and mobile (Notebooks) allow to measure and evaluate all data in real time just during diagnostics on the machine or on its component. The equipment for mobile diagnostics of machines (Notebook with measurement card with relevant software) allow instantaneous measurement of the course of oscillations, vibrations, noise, temperature, moisture, etc. For the purpose of designing, computer simulation by FEM in CAD systems (I-Deas, Pro-Engineer, etc.) allow to analyse dynamic properties of such designed equipment or its part just in the time of its "birth".
Klíčová slova

Zpět

Patička