Přejít k obsahu


Čarodějův učeň. Sebereflexe filosofa nad dialogem Euthydémos.

Citace:
BOHÁČEK, K. Čarodějův učeň. Sebereflexe filosofa nad dialogem Euthydémos. . Filosofický časopis, 2006, roč. 54, č. 6, s. 957-963. ISSN: 0015-1831
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The sorcerer's apprentice.
Rok vydání: 2006
Autoři: Kryštof Boháček
Abstrakt CZ: Článek podává zprávu o průběhu páté „národní“ konference České platónské společnosti, která se uskutečnila 10.-11. XI. 2006 v Praze a byla věnována dialogu Euthydémos. Článek podává stručnou recenzi všech devíti příspěvků, zachycen je rovněž průběh nejzajímavějších diskusí.
Abstrakt EN: The article reports on the fifth national Plato Symposium of Czech Plato society, which took place in Prague from 10. to 11. November 2006. The topic of this symposium was Plato’s dialogue Euthydemus. Besides the brief rewiew of each of the nine papers refers the author to most interesting discussions.
Klíčová slova

Zpět

Patička