Přejít k obsahu


Sofistés, homo protagorensis

Citace:
BOHÁČEK, K. Sofistés, homo protagorensis. Filosofický časopis, 2006, roč. 54, č. 3, s. 411-434. ISSN: 0015-1831
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The sophist, homo protagorensis.
Rok vydání: 2006
Autoři: Kryštof Boháček
Abstrakt CZ: Úvodní část článku zkoumá předplatónský význam slova „sofista“; běžný význam označoval zhruba „vyučujícího intelektuála“. Za prvního, kdo slova použil v terminologickém smyslu a vymezil jím vlastní stanovisko, je označen Prótagorás. Hlavní část obsahuje interpretaci Prótagorovy nauky jakožto epangelma, které přináší zcela nový a tradičnímu myšlení vzdálený přístup, charakteristický silným důrazem na individuum a jeho primárně politický status.
Abstrakt EN: The introductory part of the paper inquires into the pre-platonic sense of the term “sophist”. The common sense of “sophist” was roughly “teaching intellectual”. As the first to use the word as a term to characterise his own position is described Protagoras. The main part involves an interpretation of Protagoras’ doctrine as epangelma, which brings a quite new and, to traditional thinking, alien approach with its strong emphasis on the individual and his primarily political status.
Klíčová slova

Zpět

Patička