Přejít k obsahu


Olof Gigon o existenci smyslu neexistujícího spisu o nebytí

Citace:
BOHÁČEK, K. Olof Gigon o existenci smyslu neexistujícího spisu o nebytí. Filosofický časopis, 2004, roč. 52, č. 6, s. 925-935. ISSN: 0015-1831
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Olof Gigon on the Existence of the Sense of Non-Existant Text „on Non-Being“.]
Rok vydání: 2004
Autoři: Kryštof Boháček
Abstrakt CZ: Úvodní studie k autorovu překladu známého článku Olofa Gigona: Gorgias „Über das Nichtsein“. Obsahuje přehled nejdůležitější literatury v oboru „Studia gorgiana“ a vysvětluje význam Gigonova článku. Tam, kde s Gigonem nesouhlasí, se autor odvolává na svoji monografii proč Gorgiás mluví. Úvod do filosofie nebytí.
Abstrakt EN: An introductory study to author’s translation of well-known article Gorgias „Über das Nichtsein“ written by Olof Gigon. Boháček refers to most important literature in the branch „Studia gorgiana“ and explains the significance of Gigon’s achievement in this field. In case of disagreetment with Gigon the author refers to his own monography proč Gorgiás mluví. Úvod do filosofie nebytí.
Klíčová slova

Zpět

Patička