Přejít k obsahu


Central and Upwind Methods for Balance Laws with Spatially Varying Flux Function

Citace:
BRANDNER, M., EGERMAIER, J., KOPINCOVÁ, H. Central and Upwind Methods for Balance Laws with Spatially Varying Flux Function. In Seminar on Numerical Analysis. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2007. s. 17-20. ISBN: 978-80-86407-12-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Central and Upwind Methods for Balance Laws with Spatially Varying Flux Function
Rok vydání: 2007
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Institute of Geonics AS CR
Autoři: Marek Brandner , Jiří Egermaier , Hana Kopincová
Abstrakt CZ: Příspěvek je věnován porovnání přístupů centrálních metod a metod typu upwind k řešení bilančních zákonů, především problémům proudění. Metody jsou aplikované na modely pro proudění v mělkých vodách a proudění v močové trubici a močovodu.
Abstrakt EN: This work is devoted to the comparision central and upwind methods for balance laws especially for fluid flow problems. The methods are applied on the shallow water equations and fluid flow through the male urether and urethra.
Klíčová slova

Zpět

Patička