Přejít k obsahu


Structure refinement in TRIP steel by means of intensive deformation for rotary spin extrusion

Citace:
MAŠEK, B., STAŇKOVÁ, H., MEYER, L., NOVÝ, Z., KLÍBER, J. Structure refinement in TRIP steel by means of intensive deformation for rotary spin extrusion. In Asia Steel International Conference 2006. Fukuoka: The Iron Steel Institute of Japan, 2006. s. 656-661.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structure refinement in TRIP steel by means of intensive deformation for rotary spin extrusion
Rok vydání: 2006
Místo konání: Fukuoka
Název zdroje: The Iron Steel Institute of Japan
Autoři: Bohuslav Mašek , Hana Staňková , L.W. Meyer , Zbyšek Nový , Jiří Klíber
Abstrakt CZ: V této práci je popisován vliv různých stupňů přírůstkové deformace na rozvoj feritu a zbytkového austenitu v Mn-Si TRIP ocelích. Modelové termomechanické zpracování bylo provedeno na termomechanickém simulátoru při optimalizovaném teplotním rozmezí anizotermální deformace. Cílem experimentu bylo vyvinutí a optimalizace nekonvenční metody zpracování TRIP ocelí při použití rotačního protlačování. Pro efektivní stabilizaci objemových podílů zbytkového austenitu ve struktuře je možné provést optimalizaci teploty a času bainitické prodlevy. Dosažená struktura byla analyzována pomocí světelného a elektronového mikroskopu a objemové podíly zbytkového austenitu byly zkoumány obrazovou analýzou. Výsledná mikrostruktura je velmi jemná feriticko-bainitická s velikostí bainitického zrna okolo 2 um, více než 10% zbytkového austenitu a 50% feritu a s pevností v tahu okolo 900MPa.
Abstrakt EN: In this paper, the influence of various intensities of incremental deformation on the development of feritte and retained austenite in the Mn-Si TRIP steel is described. The model thermomechanical treatment was carried out using a thermomechanic-simulator within an optimized temperature range of anisothermal deformation. The aim of the experiment was to develop and optimize a non-conventional method of the TRIP steel treatment for the use within a rotary spin extrusion process. For an effective stabilization of as high volume fraction of retained austenite in the structure as possible, the optimization of temperature and time of bainite holding was performed. The obtained structure was analyzed by means of light and electron microscopy and the volume fraction of the phases was evaluated with image analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička