Přejít k obsahu


Vliv velikosti úběru na charakter deformace při příčném redukčním válcování

Citace:
MAŠEK, B., MALINA, J., STAŇKOVÁ, H., MEYER, L. Vliv velikosti úběru na charakter deformace při příčném redukčním válcování. In FORM 2006. Brno: University of Technology, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-214-3231-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Vliv velikosti úběru na charakter deformace při příčném redukčním válcování
Rok vydání: 2006
Místo konání: Brno
Název zdroje: University of Technology
Autoři: Bohuslav Mašek , Jiří Malina , Hana Staňková , L.W. Meyer
Abstrakt CZ: Výroba dutých polotovarů je v současné době jednou z progresivních metod, jak dosáhnout snížení hmotnosti konstrukcí. Příkladem může být technologie výroby dutých hřídelí z tlustostěnných trubek pomocí příčného redukčního válcování. Tato technologie umožňuje provádět efektivní redukce průměrů dutého polotovaru kruhového průřezu. Zároveň je možné díky tváření ve vhodném intervalu teplot dosahovat velmi intenzivního zjemňování struktury. Tímto postupem lze přispívat ke zlepšování mechanických vlastností.
Abstrakt EN: The production of the hollow semiproducts is in this time one of the progress methods, leading to the reduction of weight of constructions. The example can be the technology of hollow shafls production from the heavy-wall tube by using cross rolling. This technology allows the reduction of the diameter. Thanks to the forming in a suitable temperature interval is possible to reach a very intensive structure refinement at the same time. With this process it is possible to contribute to the improvement of mechanical properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička