Přejít k obsahu


Věda a kultura

Citace:
DEMJANČUK, N. Věda a kultura. In Věda v antice a středověku. Plzeň: Západočeská univerzita , 2006. s. 5-8. ISBN: 80-7043-522-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Science and Culture
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Nikolaj Demjančuk
Abstrakt CZ: Autor formuluje základní východiska filosofické a historické reflexe vědy, které umožňují překonávat interpretace vědy, jež vznikaly v podmínkách dominantního postavení vybraných kulturních, duchovních, politických ideálů, norem a vzorů.
Abstrakt EN: Author articulates underlying foundations of philosophical and historical reflexion of science, that allows to revise the interpretations of science coming from epoch of dominance european cultural, spiritual, political ideals, norms and models.
Klíčová slova

Zpět

Patička