Přejít k obsahu


Vliv termomechanického zpracování TRIP ocelí na výslednou mikrostrukturu

Citace:
STAŇKOVÁ, H., MAŠEK, B., MEYER, L., NOVÝ, Z. Vliv termomechanického zpracování TRIP ocelí na výslednou mikrostrukturu. In CO-MAT-TECH 2006. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. s. 1196-1206. ISBN: 80-227-2472-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of thermomechanical treatment of the TRIP steel on the final microstructure
Rok vydání: 2006
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Hana Staňková , Bohuslav Mašek , L.W. Meyer , Zbyšek Nový
Abstrakt CZ: Tvářecí proces je často omezen chováním materiálu, parametry použité technologie i možnostmi tvářecích strojů. Při termomechanickém zpracování (TMZ) s inkrementálními deformacemi lze rozdělit deformaci do více menších deformačních kroků. To vede mimo jiné ke snížení tvářecích sil a umožňuje použití subtilnějších tvářecích strojů. Při současném spojení progresivních technologií s novými typy materiálů lze dosáhnout vynikajících kombinací mechanických vlastností. To lze dokumentovat na řadě nových progresivních materiálů a ocelí, například i na TRIP ocelích.
Abstrakt EN: The forming process is very often limited by the behaviour of material, parameters of used technology and the possibilities of forming machine. During thermomechanical treatment with incremental deformations, deformation may be divides in several shorter deformation steps. This gives rise to decrease forming power and allows using of more exility forming machine. Excellent of combination of mechanical properties it is possible with connection progressive technology with a new type of material. This is possible to document in series new progressive material and steel, e.g. TRIP steels.
Klíčová slova

Zpět

Patička