Přejít k obsahu


Vodní nádrže - nové příležitosti pro uplatnění vodních makrofyt (a botaniků)

Citace:
DURAS, J., HEJZLAR, J., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., KUČERA, T. Vodní nádrže - nové příležitosti pro uplatnění vodních makrofyt (a botaniků). Zprávy české botanické společnosti. Materiály, 2006, roč. 41, č. 21, s. 167-171. ISSN: 1212-3323
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Water reservoirs - new opportunities for aquatic macrophytes (and botanists)
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká botanická společnost
Autoři: Jindřich Duras , Josef Hejzlar , RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D. , Mgr. Tomáš Kučera
Abstrakt CZ: Příspěvek podává nástin funkce makrofyt a možnosti jejich uplatnění v hydrobiologickém režimu vodních nádrží.
Abstrakt EN: Paper solves role of macrophytes and possibilities of their applications in hydrology of the water reservoirs.
Klíčová slova

Zpět

Patička