Přejít k obsahu


Optimalizace termomechanického zpracování vícefázové TRIP oceli s pomocí kvantitativního hodnocení fází

Citace:
MAŠEK, B., STAŇKOVÁ, H., NOVÝ, Z. Optimalizace termomechanického zpracování vícefázové TRIP oceli s pomocí kvantitativního hodnocení fází. In Forming technology, tools and machines. Brno: Brno University of Technology, 2004. s. 87-92. ISBN: 80-86607-11-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The optimization of thermomechanical treatment of multiphase TRIP-steels using quantitative phase analysis
Rok vydání: 2004
Místo konání: Brno
Název zdroje: Brno University of Technology
Autoři: Bohuslav Mašek , Hana Staňková , Zbyšek Nový
Abstrakt CZ: Článek popisuje problematiku kvantitativního hodnocení plošného podílu fází při hledání vhodného postupu nekonvenčního termomechanického zpracování TRIP oceli. Pro zabezpečení požadovaných vlastností ocelí s TRIP efektem je nutné v průběhu vývoje struktury zabezpečit vývoj vhodných fází a při analýze procesu určit jak jejich procentuální zastoupení ve struktuře, tak způsob rozložení a velikost jednotlivých útvarů. Vstupní informace pro kvantitativní obrazovou analýzu byla pořízena s pomocí optické mikroskopie. Pro vyhodnocení získaných snímků v digitální podobě bylo použito softwarové makro vyvinuté pro uvedené účely za pomoci standardního programového balíku pro obrazovou analýzu Lucie 4.60.
Abstrakt EN: In order to optimize the processing of TRIP-steels by thermomechanical treatment, information about phase structures and their distribution, volume fraction and shape are essential. This paper describes the use of quantitative analysis and the application to multiphase steels. The input information for the image analysis are obtained via light and electron microscopy. The standard software package for image analysis Lucia 4.60 was further development and successfully applied to evaluate the acquired digital images.
Klíčová slova

Zpět

Patička