Přejít k obsahu


Percepce obličeje a "other-race-effect"

Citace:
BLAŽEK, V. Percepce obličeje a "other-race-effect". In Kognice 2006. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2007. s. 14-17. ISBN: 80-86174-10-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Face perception and "other-race-effect"
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: Psychologický ústav AV ČR
Autoři: Vladimír Blažek
Abstrakt CZ: Příspěvek shrnuje poznatky o neurofyziologických souvislostech vnímání obličeje ve vztahu k fyziognomickým rozdílům (tzv. "other-race-effect").
Abstrakt EN: Neurophysiological background of "other-race-effect" in face perception.
Klíčová slova

Zpět

Patička