Přejít k obsahu


Netradiční logické řízení

Citace:
BOKR, J., JÁNEŠ, V. Netradiční logické řízení . Automatizace, 2006, roč. 49, č. 10, s. 642-644. ISSN: 0005-125X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Untraditional logic control
Rok vydání: 2006
Autoři: Josef Bokr , Vlastimil Jáneš
Abstrakt CZ: V článku je popsáno zcela nové pojetí logického řízení, nikoliv jen zdokonalená tradiční koncepce. Nově se vyšetřuje "řízený objekt", který je dosud pokládaný za dynamický, nikoliv za potenciálně dynamický. Subjekt identifikující sekvenční, tzv. řízený objekt navrhuje jeho model nikoliv jako dílčí konečný automat, ale jako konečný automat dynamického logického řízení jako celku.
Abstrakt EN: In the article there is not submitted the advanced conventional conception of logical control but a quite new approach. Authors examine "controlled object" which was still considered as dynamic object and not as potential dynamic object. The subject that identifies the sequential controlled object, is not designing the object as a finite-automata model, but a finite automata as a whole of dynamic logical control.
Klíčová slova

Zpět

Patička