Přejít k obsahu


Digitální fabrika

Citace:
LEEDER, E., ULRYCH, Z., BUREŠ, M., ČERNÝ, Z., ROUBAL, J. Digitální fabrika. In MOPP 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 104-110. ISBN: 978-80-7043-535-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Digital Factory
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Edvard Leeder , Zdeněk Ulrych , Marek Bureš , Zbyněk Černý , Jan Roubal
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou digitální výroby v průmyslových podnicích. Má za úkol seznámit čtenáře s poměrně novým pojmem, který se v naší republice objevuje, a tím je Digitální fabrika. Je zde uvedena definice tohoto pojmu společně s krátkou historií vývoje ve světě. Hlavní část tohoto příspěvku tvoří možné ekonomické přínosy při nasazení metod Digitální fabriky. Jsou zde zachyceny hlavní přínosy v oblasti časů, nákladů, kvality a flexibility.
Abstrakt EN: This paper deals with digital manufacturing problematic in industrial companies. Its main goal is to introduce reader with a quite new topic which appears in our republic and it is Digital Factory. Definition of this topic together with a small history in world is given here. Possible economical benefits by application of digital methods are the main part of this paper. Also the main benefits from time, costs, quality and flexibility area are mentioned here.
Klíčová slova

Zpět

Patička