Přejít k obsahu


Metodika vyhledávání vhodných podniků pro vznik nového klastru

Citace:
ŠIMON, M., SYSEL, Z. Metodika vyhledávání vhodných podniků pro vznik nového klastru. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Selection methodology of companies suitable for creation a new cluster
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Michal Šimon , Zdeněk Sysel
Abstrakt CZ: Metodika pro vyhledávání vhodných podniků pro vznik nového klastru je již několik let rozvíjenou oblastí jak na akademické půdě, tak v rámci podpor strukturálních fondů EU. V oblasti realizace projektů ze strukturálních fondu EU jde o oblast, který za poslední rok doznala řadu změn, protože si i většina realizátorů uvědomuje značný význam správné identifikace nejen oboru ale i podnikatelských subjektů dané oblasti.
Abstrakt EN: For a few years selection methodology of companies suitable for creation a new cluster is already a developing area as in the academic field so within subsidies from EU structural funds. Area of project realization of EU structural funds has came to series of changes last year, because most of the companies realize considerable importance not only in right identification of a field but also in business subjects of the area.
Klíčová slova

Zpět

Patička